fbpx
Loading…

PowerSupply България

Най-добрите течни торове
ПРОДУКТИ

ЗА НАС

PowerSupply e фирма за течни торове с гаранция за успех и качество в съвременното земеделие.
Течните торове PowerSupply осигуряват оптимална схема на торене, чрез балансираната им формула се постига по-пълноценно хранене на растенията. Листното внасяне на макро- и микроелементите включени в състава им се увеличава добивът и подобрява качеството на получената продукция.
Торовете PowerSupply са напълно съвместими с други торове и препарати за растителна защита (с изключение на тези, на които изрично е обозначено да не се смесват с листни торове). При внасянето му едновременно с тях подобрява действието им, тъй като повишава прилепваемостта на впръсканите вещества. Работният разтвор се приготвя непосредствено преди употреба. Пръскането се извършва в ранните сутрешни или късните следобедни часове, но не веднага след валеж.

Предимства на течните торове PowerSupply:

Балансирани, концентрирани, комплексни течни торове, съдържащи основните макро (N, P, K, Ca) и микроелементи (Mo, Zn, Fe, Cu, Mn, Mg, B), които са напълно водоразтворими и са във възможно най-лесно усвоима от растенията форма.

В течните торове PowerSupply е постигнато оптимално съотношение между основните хранителни макро- и микроелементи, без да се използват хлор-съдържащи соли. Благодарение на много добре балансирания си състав третирането с тях дава траен резултат върху добива и качеството, а не само визуален – първоначално позеленяване на културата.

Микроелементите включени в състава им са в хелатна форма за максимална достъпност, и по този начин допълнително се гарантира стабилност в действието им дори и при алкална реакция на почвата.

Торовете PowerSupply са създадени с различни пропорции на хранителните елементи според специфичните изисквания на земеделските култури по фази на развитие. Торовете PowerSupply се прилагат винаги, когато растенията се нуждаят от физиологичен стимул в своето развитие. Те са подходящи за листно и кореново подхранване на растенията, а също така и за приложение при процеса фертигация.

ПРОДУКТИ